Siêu mẫu đẹp nhất Canada khoe dáng chuẩn trên biển

Siêu mẫu Danielle Knudson xuất hiện với đồ tắm 2 mảnh nổi bật trên bãi biển ở Miami (Mỹ) vừa qua.

0
186

Siêu mẫu đẹp nhất Canada khoe dáng chuẩn trên biển - Hình 2

Siêu mẫu đẹp nhất Canada khoe dáng chuẩn trên biển - Hình 3Siêu mẫu đẹp nhất Canada khoe dáng chuẩn trên biển - Hình 4

Siêu mẫu đẹp nhất Canada khoe dáng chuẩn trên biển - Hình 5

Siêu mẫu đẹp nhất Canada khoe dáng chuẩn trên biển - Hình 6

Siêu mẫu đẹp nhất Canada khoe dáng chuẩn trên biển - Hình 7

Siêu mẫu đẹp nhất Canada khoe dáng chuẩn trên biển - Hình 8

Siêu mẫu đẹp nhất Canada khoe dáng chuẩn trên biển - Hình 9

Siêu mẫu đẹp nhất Canada khoe dáng chuẩn trên biển - Hình 10

Siêu mẫu đẹp nhất Canada khoe dáng chuẩn trên biển - Hình 11

Siêu mẫu đẹp nhất Canada khoe dáng chuẩn trên biển - Hình 12

SHARE