“Siêu vòng 3″ mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát

Sở hữu thân hình cực bốc lửa với vòng 3 hơn 1 mét, Jailyne Ojeda Ochoa đang được cho là dần soán ngôi “đệ nhất vòng 3″ của Kim Kardashian.

0
306
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 2
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 3
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 4
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 5
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 6
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 7
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 8
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 9
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 10
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 11
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 12
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 13
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 14
Siêu vòng 3 mới của thế giới chuộng quần áo ôm sát - Hình 15
SHARE