Sở hữu 6 ngàn tỷ và đắp đồ hiệu lên người, thế mà Justin Bieber trông vẫn kém sang đến lạ!

"Trời đất, anh ấy mặc cái gì vậy?" là câu bình luận ngán ngẩm của nhiều người trước diện mạo của Justin Bieber.

0
267
SHARE