Sốc nặng trước “danh tính” máy bay Mỹ mới rơi tại Del Rio

Dòng máy bay vừa gặp nạn của Không quân Mỹ đã phục vụ trong lực lượng gần 60 năm và vẫn còn nằm trong biên chế.

0
483