“Thả rông” như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot

Mai Phương Thúy, Bích Phương, Elly Trần, Chi Pu, Hà Hồ và hàng loạt sao Việt chuộng mốt không bra- một hot trend trên thế giới.

0
220

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 2

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 3

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 4

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 5

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 6

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 7

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 8

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 9

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 10

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 11

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 12

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 13

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 14

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 15

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 16

Thả rông như Mai Phương Thúy, Bích Phương: Xu hướng nói không với bra đang hot - Hình 17

SHARE