Thân phận nấm lùn nào ai có hay

0
9

“Dân gian” thường nói người nhỏ bé, nấm lùn thì auto dễ thương. Cơ mà mấy ai hiểu được nỗi niềm của những thân phận… mét rưỡi.

Chiều cao người Việt ngày càng gia tăng nghĩa là “nấm lùn” càng dễ mặc cảm. Có khi họ còn “hối hận”, thầm trách bản thân sao hồi xưa không uống nhiều sữa hơn.

Bức tranh dưới đây tuy chỉ là cường điệu, nhưng trong thực tế cuộc sống, có vô vàn rắc rối chỉ có thể giải quyết được bằng chiều cao.

Thân phận nấm lùn nào ai có hay