Thánh nữ MU bị fan “biểu tình”, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng

Fan bóng đá tin rằng Rio Uchida chính là nữ thần may mắn của MU.

0
258
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 2
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 3
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 4
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 5
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 6
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 7
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 8
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 9
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 10
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 11
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 12
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 13
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 14
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 15
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 16
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 17
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 18
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 19
Thánh nữ MU bị fan biểu tình, đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng - Hình 20

SHARE