Thể hình chuẩn tỷ lệ vàng của siêu mẫu Kara Del Toro

Siêu mẫu Kara Del Toro nổi tiếng là người có thể hình chuẩn tỷ lệ vàng tại Mỹ với 3 vòng chuẩn 86-56-86.

0
145
Thể hình chuẩn tỷ lệ vàng của siêu mẫu Kara Del Toro - Hình 2
Thể hình chuẩn tỷ lệ vàng của siêu mẫu Kara Del Toro - Hình 3
Thể hình chuẩn tỷ lệ vàng của siêu mẫu Kara Del Toro - Hình 4
Thể hình chuẩn tỷ lệ vàng của siêu mẫu Kara Del Toro - Hình 5
Thể hình chuẩn tỷ lệ vàng của siêu mẫu Kara Del Toro - Hình 6
Thể hình chuẩn tỷ lệ vàng của siêu mẫu Kara Del Toro - Hình 7
Thể hình chuẩn tỷ lệ vàng của siêu mẫu Kara Del Toro - Hình 8

SHARE