Thiếu nữ Việt được truyền thông Trung Quốc chú ý vì vẻ đẹp tự nhiên

“Bản thân mình nghe nhiều và cũng có rất nhiều người vào hỏi mình chỗ sửa mũi, nhấn mí, nâng ngực nhưng ai quen biết mình từ nhỏ đều rõ mình không làm gì, bởi gia đình mình cũng rất khó, ba mẹ sẽ không chấp nhận mình can thiệp dao kéo, đến cả chân mày của mình cũng là tự nhiên”, Mỹ Phương chia sẻ.

0
256
Thiếu nữ Việt được truyền thông Trung Quốc chú ý vì vẻ đẹp tự nhiên - Hình 2
Thiếu nữ Việt được truyền thông Trung Quốc chú ý vì vẻ đẹp tự nhiên - Hình 3
Thiếu nữ Việt được truyền thông Trung Quốc chú ý vì vẻ đẹp tự nhiên - Hình 4
Thiếu nữ Việt được truyền thông Trung Quốc chú ý vì vẻ đẹp tự nhiên - Hình 5
Thiếu nữ Việt được truyền thông Trung Quốc chú ý vì vẻ đẹp tự nhiên - Hình 6
Thiếu nữ Việt được truyền thông Trung Quốc chú ý vì vẻ đẹp tự nhiên - Hình 7
Thiếu nữ Việt được truyền thông Trung Quốc chú ý vì vẻ đẹp tự nhiên - Hình 8
Thiếu nữ Việt được truyền thông Trung Quốc chú ý vì vẻ đẹp tự nhiên - Hình 9
SHARE