Thu Minh tái xuất: “Tôi tin tôi vẫn 20”

"Bạn bè tôi vẫn nói đùa rằng, tâm hồn tôi như chỉ mới đôi mươi. Và lúc này, tôi tin tôi vẫn 20", Thu Minh chia sẻ.

0
150
SHARE