Tiếp tục ‘thả thính’ fan với cặp đùi giò heo, nhưng lần này Minh Tú có quá đà không?

Hình ảnh vòng ba cùng đôi chân của mình theo góc chụp từ phía sau vừa được Minh Tú đăng tải lên trang cá nhân, nhưng sao trông có vẻ hơi… phô ấy nhỉ!

0
118
Tiếp tục thả thính fan với cặp đùi giò heo, nhưng lần này Minh Tú có quá đà không? - Hình 1
Tiếp tục thả thính fan với cặp đùi giò heo, nhưng lần này Minh Tú có quá đà không? - Hình 3
Tiếp tục thả thính fan với cặp đùi giò heo, nhưng lần này Minh Tú có quá đà không? - Hình 4
Tiếp tục thả thính fan với cặp đùi giò heo, nhưng lần này Minh Tú có quá đà không? - Hình 5
Tiếp tục thả thính fan với cặp đùi giò heo, nhưng lần này Minh Tú có quá đà không? - Hình 6
Tiếp tục thả thính fan với cặp đùi giò heo, nhưng lần này Minh Tú có quá đà không? - Hình 7

SHARE