Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali

Bộ ảnh được thực hiện tại căn biệt thự riêng của cô tại Bali. Hiện tại Trang Lạ vẫn thường xuyên đi về liên tục giữa Việt Nam và Bali để phụ hai con trai riêng của chồng xây dựng khu nghĩ dưỡng cao cấp 5 sao.

0
128

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 2

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 3

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 4

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 5

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 6

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 7

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 8

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 9

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 10

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 11

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 12

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 13

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 14

Trang Lạ khoe dáng bên biệt thự riêng triệu đô tại Bali - Hình 15

SHARE