Tuấn Hưng đăng hình chụp cùng Quế Vân và Nam Em nhưng lại gọi tên Trường Giang, fan lên tiếng: “Vô duyên!”

Thế nên người ta mới có câu: Vui thôi đừng vui quá. Lần này Tuấn Hưng vui hơi quá nên nhận đủ gạch đá mang tên "vô duyên", "kém sang" rồi kia kìa.

0
167
SHARE