Vẻ đẹp như búp bê của mỹ nhân Thái lai Tây sắp đến Việt Nam

Jessica Amornkuldilok, quán quân Asia’s Next Top Model mùa đầu tiên vào năm 2012, sắp đến Việt Nam trình diễn trong một show thời trang ở Đà Nẵng vào ngày 25/4.

0
268
Vẻ đẹp như búp bê của mỹ nhân Thái lai Tây sắp đến Việt Nam - Hình 2
Vẻ đẹp như búp bê của mỹ nhân Thái lai Tây sắp đến Việt Nam - Hình 3
Vẻ đẹp như búp bê của mỹ nhân Thái lai Tây sắp đến Việt Nam - Hình 4
Vẻ đẹp như búp bê của mỹ nhân Thái lai Tây sắp đến Việt Nam - Hình 5
Vẻ đẹp như búp bê của mỹ nhân Thái lai Tây sắp đến Việt Nam - Hình 6
Vẻ đẹp như búp bê của mỹ nhân Thái lai Tây sắp đến Việt Nam - Hình 7
Vẻ đẹp như búp bê của mỹ nhân Thái lai Tây sắp đến Việt Nam - Hình 8
Vẻ đẹp như búp bê của mỹ nhân Thái lai Tây sắp đến Việt Nam - Hình 9
Vẻ đẹp như búp bê của mỹ nhân Thái lai Tây sắp đến Việt Nam - Hình 10
Vẻ đẹp như búp bê của mỹ nhân Thái lai Tây sắp đến Việt Nam - Hình 11

SHARE