Vì dòng đời “xô đẩy” phải bước vào nghề bán hàng online

Buôn bán kinh doanh mà hết người này xô người kia đẩy như thế này thì ngồi nhà bán hàng online cho nhà thân.

0
43

Theo 24H

SHARE