Viết chữ thờ

0
64

Vùng Lệ Thủy người ta gọi học trò là thầy khóa. Hồi còn là “thầy khóa”, nhà bố vợ lập cái bàn thờ nhỏ ở nơi bếp, ông bảo Phủ Tuấn:

– Khóa Tuấn học hành xưa nay, bây chừ viết cho tui mấy chữ để thờ.

Khóa Tuấn liền lấy giấy bút viết hai chữ lớn : “TUẤN CAO”. Ông bố vợ không biết chữ, kính cẩn treo lên bàn thờ. Một hôm, có người khách trông thấy hỏi :

– Chữ thờ trong bếp răng lại “Tuấn Cao”. Anh Tuấn đã chết đâu mà bác lập bàn thờ.

Bố vợ sửng sốt, gọi khóa Tuấn đến trách:

– Tưởng mi học hành khá, tui nhờ viết chữ thờ, ai ngờ mi lại viết tên mi để thờ !

Khóa Tuấn thưa :

– Bẩm thầy! Ai nói rứa là họ chưa thông đấy thôi. Con viết đúng ý thầy đó ạ “Tuấn cao” nghĩa là “Táo quân”. Ở bếp thờ táo quân răng gọi là dốt được !

ST