Vợ DJ của Khắc Việt: “Tôi thích mặc đồ lộ được các vòng cơ thể”

Bà xã của Khắc Việt – DJ Thảo Bebe tiết lộ sở thích mặc táo bạo khi đánh nhạc DJ.

0
140

Vợ DJ của Khắc Việt: Tôi thích mặc đồ lộ được các vòng cơ thể - Hình 2

Vợ DJ của Khắc Việt: Tôi thích mặc đồ lộ được các vòng cơ thể - Hình 3

Vợ DJ của Khắc Việt: Tôi thích mặc đồ lộ được các vòng cơ thể - Hình 4

Vợ DJ của Khắc Việt: Tôi thích mặc đồ lộ được các vòng cơ thể - Hình 5

Vợ DJ của Khắc Việt: Tôi thích mặc đồ lộ được các vòng cơ thể - Hình 6

Vợ DJ của Khắc Việt: Tôi thích mặc đồ lộ được các vòng cơ thể - Hình 7

Vợ DJ của Khắc Việt: Tôi thích mặc đồ lộ được các vòng cơ thể - Hình 8

SHARE