Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn

Ngân 98 tên thật Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp này sinh năm 1998 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, cô nổi tiếng qua sự bạo dạn trong phong cách ăn mặc và những phát biểu gây sốc người hâm mộ.

0
478

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 2

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 3

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 4

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 5

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 6

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 7

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 8

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 9

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 10

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 11

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 12

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 13

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 14

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 15

Võ Thị Ngọc Ngân người đẹp sinh năm 1998 tại Sài Gòn - Hình 16

SHARE