Vừa cười hả hê vì cho Thúy Ngân ăn pháo giấy, Jack liền bị nghiệp quật tức thì

0
7